KwaRC - sinds 1996

KwaRC staat voor Kwalitatieve Research & Consulting en werd in 1996 door mij, Susanne Friese, opgericht (oorspronkelijk als QuaRC, Qualitative Research & Consulting). Het idee voor de naam kwam van Dr. Ing. John Seidel, maker van het programma The Ethnograph en mijn eerste werkgever (www.qualisresearch.com), gebaseerd op de meest elementaire componenten van materie (de Quarks) en de barman Quark in "Star Trek: Deep Space Nine". De verwijzing naar de barman "Quark" van de Ferengi-stam is te wijten aan een persoonlijke voorkeur van John Seidel voor dit personage in de film.

 

Mijn bedrijfspraktijk heeft echter niets gemeen met de kenmerken van de Ferengi die in de film worden getoond :-). De vergelijking met quarks is echter nauwkeuriger:

Het bestaan ​​van quarks werd in 1964 gepostuleerd door de Caltech-fysicus Murray Gell-Mann samen met zijn collega George Zweig. In 1994, na 30 jaar onderzoek, werd de "Top Quark" gevonden - het "ontbrekende stukje van de puzzel", de lang gezochte laatste van de twaalf naar verluidt kleinste, ondeelbare bouwstenen van materie.

Kwalitatieve data-analyse lijkt vaak op het leggen van een puzzel. Gegevens worden opgesplitst in kleine eenheden, ze worden als puzzelstukjes en worden vervolgens op andere manieren samengevoegd om tot nieuwe inzichten te komen. Zie ook het essay van John Seidel: "Qualitative Data Analysis". Bovendien kenmerkt het acroniem KwaRC de kerncompetenties van mijn bedrijf: kwalitatief onderzoek, kwalitatieve methodetraining en projectconsulting.

Ervaring

De carrière van Dr. Susanne Friese begon met haar studie in Oecotrophology in 1988 aan de Universiteit van Bonn. Na het prédiploma volgde een tweede graad in huishoudelijke economie aan de Universiteit van Hohenheim, Stuttgart. Een uitwisselingsprogramma bracht haar naar Oregon, VS, waar ze een Master of Science behaalde in Family Resource Management en Marketing. Als onderdeel van de masterproef groeide de interesse in kwalitatieve onderzoeksmethoden, vooral voor computerondersteunde evaluatiemethoden. Sinds 1992 werkt Dr. Susanne Friese met software ter ondersteuning van kwalitatieve data-analyse. Ze deed haar eerste ervaring op in 1992 - 1994 als medewerker van QualisResearch in de VS. Dit werd gevolgd door een samenwerking in het CAQDAS-project in Engeland (1994 - 1996), waar ze eerst de programma's The Ethnograph and Nud * onderwees. MAXQDA en ATLAS.ti zijn later toegevoegd.


Als onderdeel van haar doctoraat in consumenteneconomie en daaropvolgend werk als universitair docent aan de afdeling Marketing van de Copenhagen Business School in Denemarken, heeft ze een aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Van 2004 tot 2011 gaf ze les in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden voor bachelor- en masterstudenten aan het Institute of Sociology van de Leibniz Universität Hannover. Sinds 2011 werkt ze als freelancer en heeft ze tal van projecten over de hele wereld geadviseerd en workshops gegeven over ATLAS.ti, MAXQDA, kwalitatieve interviews en data-analyse. In 2012 publiceerde ze de eerste uitgave van haar boek: Qualitative Data Analysis with ATLAS.ti (SAGE). Naast haar freelance werk is haar academische 'thuis' het Max Planck Instituut voor de studie van religieuze en multi-etnische verenigingen in Göttingen. Als Senior Research Partner streeft ze haar interesse in methode-ontwikkeling in kwalitatief onderzoek na.

Motto

Wetenschapper in hart en nieren, die heel goed weet dat de eisen van het dagelijks leven en de context vaak een pragmatische aanpak vereisen. Ik help en ondersteun klanten op basis van de vereisten waarmee ze worden geconfronteerd en de context waarin taken moeten worden opgelost. Gevormd door de Angelsaksische en Scandinavische wereld, voer ik mijn evenementen uit in een ontspannen, open sfeer. Competentie en kennis hoeven zich niet te verschuilen achter complexe uitdrukkingen of formaliteiten. Mijn doel is ook om complexe contexten zo te presenteren dat het begrijpelijk is voor de doelgroep.

Gecertificeerde training

KwaRC is door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) getoetst op de uitgangspunten van zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. KwaRCvoldoet met de CRKBO-registratie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

CRKBO_Docent.jpg